Спадковий договір

Для початку розглянемо, що таке спадковий договір.

Отже, спадковий договір це угода двох сторін (одна з яких набуває майно, а інша відчужує), згідно якого сторона набувача майна бере на себе зобов’язання виконувати розпорядження другої сторони і в разі смерті відчужувача, набуває право власності на його майно.

Іншими словами, набувач має право оформити право власності лише після смерті відчужувача, при цьому, він не звільняється від зобов’язання по договору, контроль за виконанням якого здійснює нотаріус або особа, що вказана в договорі.

Письмова згода особи, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору, є обов’язковою.

Також, Вам не доведеться чекати шість місяців, відведених спадкоємцям для звернення до нотаріальної контори, оскільки спадкові строки не розповсюджуються на даний договір, тому право власності на спадщину можливо оформити одразу після смерті відчужувача.

Спадковий договір укладається виключно в письмовому вигляді та підлягає нотаріальному посвідченню.

Особливістю спадкового договору є те, що на вказане в договорі майно, при його посвідченні, нотаріус зобов’язаний накласти арешт (заборону відчуження), що робить його більш надійним для набувача.

Крім того, заповіт відносно майна, вказаного в спадковому договорі, вважається нікчемним (недійсним), тобто майно, яке є предметом спадкового договору не входить до переліку спадщини відчужувача.

Цікавим також є і те, що спадковий договір не має нічого спільного з заповітом, у зв’язку з чим порядок укладання, внесення змін і розірвання регулюються положеннями Цивільного кодексу України про договори.

Стороною набувача майна може бути як фізична, так і юридична особа.

Стороною відчужувача може бути фізична особа, подружжя чи один з подружжя.

Статті 1303 та 1306 Цивільного кодексу України передбачають право подружжя чи одного з подружжя на укладення спадкового договору, предметом якого є майно подружжя, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також майно, яке є особистою власністю одного з них.

При цьому спадковим договором може бути передбачено, що у випадку смерті одного з подружжя спадщина переходить до іншого, а у випадку смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача згідно спадкового договору.

Для укладення спадкового договору, стороною якого є подружжя чи один з подружжя, обов’язковою є наявність письмової згоди другого з подружжя.

Спадковий договір може бути розірвано виключно в судовому порядку, як на вимогу відчужувача у випадку невиконання набувачем його розпоряджень, так і на вимогу набувача у випадку неможливості виконання ним розпорядження відчужувача.

При вирішенні подібних спорів в судах, застосовуються загальні правила для договірних відносин, що передбачені Цивільним кодексом України.

З повагою, адвокат Тетяна Проскура.

тел. (067) 659-51-28

тел. (095) 590-29-09